Aktualności
DDGS >>>

DDGS

DDGS (skrót od ang. Dried Distillers Grains with Solubes) to produkt uboczny powstający w procesie produkcji etanolu powstającego po przemiale surowca na sucho. Jest to suszony wywar, którego główny komponent stanowi zmielone ziarno kukurydzy wzbogacone o dodatek substancji rozpuszczalnych pochodzących z procesu. Ponieważ większość skrobi podczas fermentacji jest zamieniana w etanol, ogólna zawartość pozostałych składników odżywczych (głównie białko, tłuszcz, błonnik) w DDGS jest 2 - 3 razy wyższa niż w ziarnie kukurydzy. Podestylacyjny susz kukurydziany to produkt, który ze względu na walory i właściwości białkowo – energetyczne, już znajduje powszechne zastosowanie w żywieniu zwierząt w tych krajach, gdzie upowszechniła się produkcja etanolu w oparciu o nowoczesne technologie przemysłowe (np. Stany Zjednoczone, Hiszpania). Prowadzone doświadczenia żywieniowe, także przez renomowane polskie placówki naukowo – badawcze, w szczególności na: drobiu, bydle mlecznym i mięsnym, trzodzie chlewnej potwierdzają, że DDGS jest znakomitym materiałem paszowym w żywieniu różnych gatunków i grup użytkowych zwierząt. Troska o wysoką jakość nabywanego surowca (ziarna kukurydzy) oraz odpowiednie jego przechowywanie, a także najwyższe standardy techniczne wraz z nowoczesnymi mechanizmami monitorowania parametrów procesów produkcyjnych gwarantują wysoką i stabilną jakość DDGS, który jest drugim - obok etanolu - produktem wytwarzanym w ZPE Goświnowice. ZPE Goświnowice jest wyposażony w instalację do granulacji oraz magazyny do przechowywania granulatu. DDGS może być w związku z tym dostępny zarówno w formie granulowanej, jak i sypkiej. W ZPE Goświnowice wdrożono system HACCP. DDGS jako materiał przeznaczony do żywienia zwierząt spełnia wszelkie wymogi stawiane materiałom paszowym i posiada stosowne atesty Państwowego Zakładu Higieny. Jakość każdej partii DDGS podlega bieżącej kontroli w zakładowym laboratorium i jest gwarantowana stosownym świadectwem jakości.
© 2007 Biotanol, All Rights Reserved / Wszelkie Prawa Zastrzeżone                  
Projekt strony Mind Mind