Aktualności
Kontraktacja >>>

Kontraktacja

BIOAGRA S.A. stała się ważnym podmiotem na polskim rynku zbożowym. Znacząca rola spółki wynika z dużego zapotrzebowania na podstawowy surowiec do procesu technologicznego – kukurydzę. W skali roku zapotrzebowanie to wynosi 350 tysięcy ton. Tak duży przerób kukurydzy stwarza z Zakładu atrakcyjnego partnera dla producentów którzy mogą oferować określone ilości w odpowiednich parametrach jakościowych. Bazą surowcową w produkcji bioetanolu jest kukurydza (ewentualnie pszenica) pochodząca od dostawców europejskich, o odpowiedniej zawartości skrobi (71 % skrobi w suchej masie). Spółka organizując zaopatrzenie surowcowe dysponuje zarówno własnym elewatorem w Goświnowicach o pojemności 55 tysięcy ton, jak również wykorzystuje potencjał przechowalniczy Spółki POLSKIE MŁYNY. BIOAGRA jest w stanie zagwarantować nie tylko stały i pewny zbyt tego surowca, lecz także - poprzez perspektywę długoterminowej współpracy opartej na umowach kontraktacji i możliwości wprowadzenia formuł cenowych - rozwój i specjalizację gospodarstw w kierunku wytwarzania surowców energetycznych. Zapotrzebowanie na kukurydzę sięga 15 % krajowej produkcji tego ziarna. Surowiec trzeba wyprodukować, przechować i dowieźć do Goświnowic. Rozpoczynając swą działalność produkcyjną firma zacznie zatem pełnić rolę kreatora i integratora na lokalnym rynku. Jesteśmy podmiotem gospodarczym widocznym na lokalnym rynku pracy. Korzyści społeczno – gospodarcze, wynikające z uruchomienia produkcji to nie tylko kilkadziesiąt stanowisk pracy na terenie zakładu, lecz także miejsca pracy w jego otoczeniu: tj. w sektorze rolnictwa, usług, transportu i magazynowania.
© 2007 Biotanol, All Rights Reserved / Wszelkie Prawa Zastrzeżone                  
Projekt strony Mind Mind