Aktualności
BIOETANOL I ŚRODOWISKO >>>

BIOETANOL I ŚRODOWISKO

Uruchomienie Zakładu wpisuje się w program zrównoważonego rozwoju. Ze względu na podpisanie szeregu umów międzynarodowych dotyczących przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatycznych poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym obłożonego największymi restrykcjami dwutlenku węgla aktualny jest temat wdrożenia ich w życie. Poprzez podpisanie protokołu z Kioto, Unia Europejska (w tym Polska) podjęła zadanie którym jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla z kopalin. Wprowadzanie nośników energii, które wytwarzane są ze źródeł odnawialnych ma szczególne znaczenie w dziedzinie transportu, będącego głównym konsumentem paliw tradycyjnych (kopalnych). Biopaliwa, czyli paliwa powstałe w wyniku dodawania biokomponentów (najczęściej bioetanolu lub estrów olejów roślinnych) do paliw otrzymywanych z klasycznych surowców, stopniowo stają się jednym z kluczowych kierunków w polityce ekologicznej i energetycznej państw Unii Europejskiej. Unia Europejska popiera rozwój tego rynku także z powodu bezpieczeństwa energetycznego, które należy rozumieć jako stopień (poziom) zaspokojenia popytu na energię jej nośnikami z własnych źródeł. Wprowadzanie biopaliw zwiększa ten poziom, gdyż pozwala zastępować importowane nośniki energetyczne pochodzenia kopalnego surowcami z rodzimej produkcji, czego doskonałym przykładem jest wytwarzanie bioetanolu z kukurydzy i innych zbóż.
© 2007 Biotanol, All Rights Reserved / Wszelkie Prawa Zastrzeżone                  
Projekt strony Mind Mind