Aktualności
Kontakt >>>

Kontakt

Kontakt z firmą:


BIOAGRA S.A.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa


BIURO SPÓŁKI:

Koprki, ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 022 532 99 00
fax: 022 532 99 09
www.bioagra.pl
adres e-mail: biuro@bioagra.pl

Zakład Produkcji Etanolu "Goświnowice"
Głębinów 30
48-300 Nysa
tel.: 077 433 40 29, 077 435 71 66, 077 435 71 67
fax: 077 435 40 86
adres e-mail: biuro-zpe@bioagra.pl


Regon 015820786 PKD 2014Z NIP 5272445687
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000218705
Wysokość kapitału zakładowego i opłaconego w całości 139900000,00 PLN
© 2007 Biotanol, All Rights Reserved / Wszelkie Prawa Zastrzeżone                  
Projekt strony Mind Mind