Aktualności
Etanol >>>

Etanol

Etanol wytwarzany w ZPE Goświnowice posiada stosowny certyfikat jakości wydany przez ITWL (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych). Bioetanol wytwarzany w ZPE Goświnowice spełnia wszelkie wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów. Produkt ten spełnia także bardzo wysokie wymogi europejskiej normy jakościowej.
Zgodnie z wymogami ustawy o biokomponentach i biopaliwach BIOAGRA jest zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego jako wytwórca biokomponentów przeznaczonych do produkcji biopaliw.
© 2007 Biotanol, All Rights Reserved / Wszelkie Prawa Zastrzeżone                  
Projekt strony Mind Mind