Aktualno¶ci
Home SE >>>

Home SE

Företaget Biopaliwa Spó³ka Akcyjna bildades den 23 september 2004 och den 22 januari 2007 ändrats företagets firma till BIOTANOL Spó³ka Akcyjna. Från och med den 25 juni 2008 lyder den aktuella firman: BIOAGRA SPÓ£KA AKCYJNA.
BIOAGRA S.A. fungerar som direkt byggherre och har bildats av POLSKIE M£YNY S.A. samt dess ägare. För närvarande, är SEKAB, BioFuels and Chemicals AB en annan delägare i bolaget, förutom POLSKIE M£YNY S.A.
Det projekt som BIOAGRA S.A. bedriver är etanolproduktionsföretag i Go¶winowice vid Nysa, som baserar på licens från Katzen International Inc. (USA). Inom ramen för licensen förvärvades know-how på etanoltillverkning som garanterar produktion av hög kvalitets fordonsbränsle (MFGE), och som uppfyller erforderliga kraven. Tekniken är känd för hög processeffektivitet och kapacitet, optimering av råvaror och energi. Den planerade avfallshantering minimerar projektets miljöpåverkan. Den valda tekniken är ren, belastar inte miljön med avfallsprodukter, baserar på fermenteringsprocesser.
Projektet är helt innovativt i Polen och även övrigt i Europa med hänsyn till tekniska processernas typ och omfattning. I Europa finns det endast fåtal fabriker byggda med Katzen licens.
Utveckling av biobränslemarknad har stor betydelse mest på grund av energisäkerhet, dvs. förmåga att tillgodose behoven av bränsle från egna källor. Införande av biobränsle ger större möjligheter till bättre energisäkerhet, inte minst om dessa kommer från landets produktion.
Etanolfabrik i Go¶winowice ger dessutom tydliga sociala och ekonomiska fördelar. Fabrikens behov på majs motsvarar 15 % av Polens befintliga produktion. Med nya säljmarknaden på 350.000 ton majs med inköp från flera regioner innebär projektet nya arbetsplatser, mest inom jordbruk, men även i jordbrukstjänsterna, transport och lagring, samt direkt i fabriken där planeras anställa ca 57 personer.
Efter avslutat projekt kommer BIOAGRA S.A. komma in på tre olika marknader: majs som tillverkningsråvara, DDGS (tillverkad torrmajskorn), samt avvattnad etanol.
© 2007 Biotanol, All Rights Reserved / Wszelkie Prawa Zastrze¿one                  
Projekt strony Mind Mind