DEZPOWER – płyn do dezynfekcji

DEZPOWER – płyn do dezynfekcji

DEZPOWER płyn do dezynfekcji rąk i DEZPOWER płyn do dezynfekcji powierzchni skutecznie niszczą koronawirusa SARS-CoV-2. Zawarty w płynach etanol uszkadza zewnętrzną osłonę koronawirusa co prowadzi do rozpadu zarazka. Środek przeznaczony jest do powszechnego stosowania. Skład zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu higieny i komfortu użycia w miejscach, w których wymagana jest dezynfekcja rąk i powierzchni. Płyn nie nadaje się do spożycia.

 

Dostępne pojemności, opakowania i limity logistyczne:

DEZPOWER do dezynfekcji rąk:

  • 250 ml  (opakowanie zbiorcze 24 x 250ml)
  • 4L (opakowanie zbiorcze 4 x 4L)
  • 5L (opakowanie zbiorcze 4 x 5L).

    Karta charakterystyki

DEZPOWER do dezynfekcji powierzchni:

  • 5L (opakowanie zbiorcze 4 x 5L)
  • 10L (1 warstwa = 20 szt.; 2 warstwy =40 szt.; paleta – 49 szt.)
  • 20L (1 warstwa = 12 szt.; 2 warstwy = 24 szt. – cała paleta).

    Karta charakterystyki

Działanie: wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze.
 
Zawartość etanolu: 73,5 proc.

DEZPOWER płyn do dezynfekcji rąk oraz DEZPOWER płyn do dezynfekcji powierzchni zostały zarejestrowane i dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zamó­wie­nia płynów do dezynfekcji – przemysłowe, hurtowe i instytucjonalne:

Kacper Panfil
tel. kom. 785 901 425‬
e-mail: panfil_k@bzk.pl


Masz dodatkowe pytania?

Chętnie pomożemy!
Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą.

Żeby wysłać wiadomość, wybierz: Samochód.


* prze­ka­za­nie danych oso­bo­wych ozna­cza zgo­dę na ich prze­twa­rza­nie w celu nawią­za­nia kon­tak­tu ze stro­ny BIOAGRA SA; dane nie są prze­ka­zy­wa­ne podmio­tom trze­cim.