Aktualności

BIOAGRA SA jest jednym z największych pracodawców w regionie Nysy.

BIOAGRA SA powstała w 2004 r. Obecnie jest największym w Polsce producentem bioetanolu i etanolu wytwarzanego z ziarna kukurydzy. Należący do firmy zakład produkcyjny, który mieści się niedaleko Nysy, jest jednym z największych pracodawców w regionie. Pracuje w nim blisko 150 osób. Znacznie większa liczba osób znajduje pracę w otoczeniu gospodarczym firmy, m.in. w sektorze usług i magazynowania, transporcie i rolnictwie.

Spółka współpracuje z blisko 1400 rolnikami i firmami rolniczymi z całego kraju. Aż 700 z nich pochodzi z województwa opolskiego i zaspokaja blisko 40 proc. zapotrzebowania spółki na ziarno kukurydzy. Spółka gwarantuje rolnikom odbiór całej zakontraktowanej partii surowca, niezależnie od warunków rynkowych w danym sezonie.

BIOAGRA SA produkuje z kukurydzy trzy podstawowe produkty: etanol, paszę (DDGS) – podestylacyjny suszony wywar kukurydziany, mokry placek kukurydziany i syrop paszowy oraz olej kukurydziany surowy. Etanol, główny produkt firmy, wytwarzany jest w postaci odwodnionej w jakości paliwowej i PCK, jak również w jakości technicznej, spożywczej, w postaci destylatu rolniczego oraz innych rodzajów etanolu.

Produkcja etanolu odbywa się zgodnie ze standardami ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oraz standardem zrównoważonego rozwoju ISCC-EU. Firma bazuje na licencji KATZEN International Inc. (USA). To jedna z najbardziej innowacyjnych technologii na świecie, którą cechuje wysoka wydajność i relatywnie niskie zużycie energii. Opiera się na jednym z najpowszechniejszych procesów zachodzących w naturze, który nie obciąża środowiska odpadami, czyli fermentacji. Zakład produkcji etanolu należący do BIOAGRA SA stosuje tę proekologiczną technologię jako jedyny w kraju.

Partnerzy biznesowi BIOAGRA SA to znane koncerny paliwowe, farmaceutyczne, chemiczne oraz firmy z branży spożywczej i rolniczej.

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

PASZA PRO

 

Cel projektu:

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie ziarna kukurydzy, a także wydłużenie trwałości mokrego placka oraz uzyskanie wzbogaconych otrębów zbóż – nowego produktu na rynku komponentów paszowych.

W skali pilotażowej ma zostać opracowana technologia wzbogacania w białko m.in. mokrego placka i otrąb zbożowych, związana z ekstrakcją części polisacharydów. Prowadzone będą prace nad technologią przerobu frakcji wyekstrahowanej w kierunku wartościowych produktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego i tworzyw sztucznych. W skali laboratoryjnej prowadzone będą badania związane z rozkładem i ekstrakcją cukrów oraz dalszym ich wykorzystaniem.

Okres realizacji projektu:

2019 – 2022

Całkowita wartość projektu:

14 771 125 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

9 297 450 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Poddziałanie 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka).

 

 

 

 

 

Inne aktualności

WIĘCEJ