Etanol (alkohol) spożywczy

Etanol (alkohol) spożywczy

Produkt o najwyższej czystości chemicznej i dużych walorach sensorycznych. Spełnia normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi, Unii Europejskiej, a także rygorystyczne wymagania klientów w zakresie zastosowania do celów spożywczych. Produkt wykorzystywany jest także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Etanol został zarejestrowany w systemie REACH pod numerem 01-2119457610-43-0031. Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice”, w którym powstaje etanol posiada infrastrukturę pozwalającą na mieszanie wymienionych powyżej produktów z dodatkami, których wymagają klienci.