Certyfikaty jakości

Zintegrowany System Zarządzania BIOAGRA SA

Zintegrowany System Zarządzania BIOAGRA SA został zbudowany w oparciu o realizowane procesy zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oraz standardami  ISCC, GMP+B2 i GMP+B3. 

Celem działalności BIOAGRA SA – wraz z należącym do niej Zakładem Produkcji Etanolu “Goświnowice” – jest zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań jakościowych klientów w zakresie produkcji i rozwoju wyrobów, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracy i minimalizacji wpływu działalności na środowisko naturalne.

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wymagania standardów charakterystycznych dla profilu działalności danej spółki. Ideą przewodnią funkcjonowania Systemu jest odpowiedzialność za zarządzanie procesami dążącymi do ciągłej realizacji celów stojących przed BIOAGRA SA.

 

  • ISO 45001: 2018
  • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
  • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Certyfikat GMP+B2
  • Certyfikat GMP+B3
  • Certyfikat EU – Red Cert
  • Certyfikat jakości bioetanolu
  • Certyfikat KZR INiG
  • Etanol koszerny
  •