Współpraca

Zakup kukurydzy

BIOAGRA SA zaprasza producentów rolnych, firmy handlowe i pośredników do zawierania umów na dostawy ziarna kukurydzy. Spółka gwarantuje odbiór całej zakontraktowanej partii surowca niezależnie od warunków rynkowych i ich podaży w danym sezonie.

Zakontraktowane ziarno zostanie w całości przetworzone na bioetanol i etanol techniczny, farmaceutyczny i spożywczy. Kukurydzę przetwarza, w jednej z najnowocześniejszych technologii na świecie, Zakład Produkcji Etanolu ”Goświnowice’’, zlokalizowany w Głębinowie koło Nysy, który należy w całości do BIOAGRA SA.

Skup – podstawowe parametry jakościowe ziarna:

  • wilgotność do 14,5 (kukurydza sucha) lub 30 proc. (kukurydza mokra)
  • zawartość zanieczyszczeń ogółem do 10 proc., w tym zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 proc.
  • zawartość skrobi w suchej masie nie mniej niż 71 proc.
  • cechy zewnętrzne kukurydzy: typowa barwa, brak obcych zapachów i żywych szkodników (w tym roztoczy) na każdym etapie rozwoju, brak chorób grzybowych.

 

Jesteś producentem rolnym?

Sprzedaj swój produkt. Uzyskaj pomoc doradcy.

Przejdź na stronę wyszukiwarki przedstawicieli handlowych BIOAGRA SA. W kilka sekund uzyskasz dane kontaktowe do osoby, która odpowiada za kontraktację w Twoim powiecie. Wystarczy wybrać rodzaj produktu, który chcesz sprzedać i swoją lokalizację, aby uzyskać dane przedstawiciela.

http://www.bzkgroup.pl/pl/zakup-surowcow

Jesteś przedstawicielem firmy handlowej lub pośrednikiem?

Skontaktuj się z menedżerem ds. kukurydzy, aby uzyskać informacje na temat zawierania umów kontraktacyjnych na dostawy ziarna kukurydzy.

Kontraktacja upraw kukurydzy:

Menedżer ds. Kukurydzy

Magdalena Derecka

tel. kom. + 48 661 302 106
tel. +48 / 77 416 31 37
e-mail: derecka_m@bzkgroup.pl, corn@bzkgroup.pl