Etanol (alkohol) odwodniony

Etanol (alkohol) odwodniony

Produkt spełnia najwyższe normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi oraz Unii Europejskiej. Posiada certyfikat ISCC-EU potwierdzający, że jego produkcja prowadzona jest przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Etanol przeznaczony jest głównie na cele paliwowe (bioetanol) i spełnia wymagania normy PN-EN-15376, rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów, oraz wymagania klientów. Etanol posiada również certyfikat jakości wymagany przez ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.