Etanol (alkohol) odwodniony

Etanol (alkohol) odwodniony

Produkt spełnia najwyższe normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi oraz Unii Europejskiej. Posiada certyfikat REDcert potwierdzający, że jego produkcja prowadzona jest przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Etanol przeznaczony jest głównie na cele paliwowe (bioetanol) i spełnia wymagania normy PN-EN-15376, rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów, oraz wymagania klientów. Etanol posiada również certyfikat jakości wymagany przez ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.