Historia spółki

Jeden z największych producentów etanolu w Polsce

BIOAGRA S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów etanolu odwodnionego przeznaczonego na cele paliwowe (bioetanolu) spełnia najwyższe normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi oraz Unii Europejskiej.

 

Firma znacząco rozwinęła produkcję etanolu o wysokiej jakości, który ma uniwersalne zastosowania. Zmniejszyła się ilość wytwarzanego bioetanolu, który stanowił niegdyś podstawę produkcji.

2017

Etanol (alkohol) odwodniony

Etanol (alkohol) techniczny

Etanol (alkohol) spożywczy

2017

Na bazie etanolu spożywczego powstają dwie nowe marki wódki w ramach BZK Alco: Kazimierz Wielki i Waligóra.

Uruchomienie instalacji do produkcji etanolu spożywczego

2016

2010

Uruchomienie instalacji do pozyskiwania oleju kukurydzianego.

Spółka uzyskała w 2010 r. certyfikat ISCC, który potwierdza, że produkowany przez nią etanol powstaje wg zasad zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie etanolu, jako dodatku do paliw, pozwala na obniżenie emisji gazów cieplarnianych przez silniki benzynowe.

2010

Uzyskanie certyfikatu ISCC

2010

Pojemność magazynów sięga 60 tys. ton.

Firma rozpoczyna skup kukurydzy zgodnie z Dyrektywą RED o standardowej wilgotności (14,5 proc.), jak i mokrego ziarna o wilgotności dochodzącej do 30 proc.

BIOAGRA SA kończy budowę zakładu i rozpoczyna przetwarzanie ziaren kukurydzy na etanol w oparciu o technologię na licencji amerykańskiej firmy KATZEN. Spółka wchodzi do wąskiej grupy najnowocześniejszych producentów etanolu w Europie. Produkuje jednocześnie doskonałą, wysokobiałkową paszę (tzw. DDGS).

2009

140 tys. m³ rocznie etanolu

350 tys. ton kukurydzy

ponad 100 tys. ton DDGS

2004

Powstaje BIOAGRA SA, której celem jest uruchomienie Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice”.