PASZA PRO

Cel projektu:

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie ziarna kukurydzy, opracowanie receptury i technologii wytwarzania paszy mokrej dostępnej całorocznie, w tym wydłużenie trwałości mokrego placka poprzez zastosowanie środków higienizujących i konserwujących, uzyskanie wzbogaconych otrębów zbóż – nowego produktu na rynku komponentów paszowych oraz opracowanie technologii przerobu substancji pozyskanych w procesie wzbogacania otrębów.

Planowane efekty projektu:

1. Receptura mokrej paszy o przedłużonej trwałości, przebadanej w hodowli opasów, krów mlecznych i trzody chlewnej;

2. Linia demonstracyjna dla technologii wytwarzania mokrej paszy o przedłużonej trwałości na bazie mokrego placka;

3. Linia pilotażowa dla technologii wzbogacania w białko m.in. mokrego placka i otrąb zbożowych;

4. Linia pilotażowa dla technologii przerobu frakcji wyekstrahowanej w kierunku wartościowych produktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego i tworzyw sztucznych.

5. Technologia w skali laboratoryjnej wykorzystania cukrów C6 z włókna w kierunku wytwarzaniem biopaliw, w tym komponentów paliw furanowych.

Okres realizacji projektu:

2019 – 2022

Całkowita wartość projektu:

14 771 125 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

9 297 450 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Poddziałanie 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka).