PASZA PRO

 

Cel projektu:

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie ziarna kukurydzy, a także wydłużenie trwałości mokrego placka oraz uzyskanie wzbogaconych otrębów zbóż – nowego produktu na rynku komponentów paszowych.

W skali pilotażowej ma zostać opracowana technologia wzbogacania w białko m.in. mokrego placka i otrąb zbożowych, związana z ekstrakcją części polisacharydów. Prowadzone będą prace nad technologią przerobu frakcji wyekstrahowanej w kierunku wartościowych produktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego i tworzyw sztucznych. W skali laboratoryjnej prowadzone będą badania związane z rozkładem i ekstrakcją cukrów oraz dalszym ich wykorzystaniem.

Okres realizacji projektu:

2019 – 2022

Całkowita wartość projektu:

14 771 125 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

9 297 450 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Poddziałanie 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka).