DDGS – podestylacyjny suszony wywar kukurydziany

DDGS – podestylacyjny suszony wywar kukurydziany

DDGS powstaje poprzez oddziaływanie czynników fizycznych na podestylacyjny wywar kukurydziany w wyniku procesów: separacji na dekanterach, zagęszczania na wyparkach oraz niskotemperaturowego suszenia. W ten sposób powstaje najwyższej jakości pasza białkowa.

DDGS kukurydziany znajduje zastosowanie bezpośrednio w żywieniu bydła ras mięsnych i mlecznych, w tym jako dodatek do pasz typu TMR (total mixed ratio). Z uwagi na wysoką zawartość białka chronionego (by-pass) stosowanie DDGS w żywieniu krów mlecznych ma bezpośredni wpływ na wysoki poziom białka w mleku.

Pasza tego rodzaju stosowana jest również z powodzeniem w żywieniu wszystkich gatunków drobiu ze szczególnym uwzględnieniem kur niosek. Zawartość naturalnych karotenoidów w DDGS korzystnie wpływa na właściwe wybarwienie żółtek jaj. Natomiast zawarty w nim tłuszcz stanowi bogate i naturalne źródło energii.

DDGS stosuje się także w żywieniu trzody chlewnej we wszystkich grupach produkcyjnych z wyłączeniem najmłodszych prosiąt.

Materiał paszowy występuje w formie sypkiej lub granulowanej. DDGS granulowany może być oferowany także w kontenerach elastycznych typu big-bag o masie 1 tony.