Produkty

BIOAGRA SA produkuje z kukurydzy trzy podstawowe produkty: etanol, materiały paszowe (DDGS – podestylacyjny suszony wywar kukurydziany, WDGS – podestylacyjny mokry wywar kukurydziany i syrop paszowy) oraz olej kukurydziany surowy. Wszystkie produkty pochodzą z Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice” w Głębinowie koło Nysy. Powstają na bazie technologii opracowanej przez KATZEN International Inc. (USA). Dzięki niej 100 proc. ziarna kukurydzy przetwarzane jest na pełnowartościowe produkty. Zakład należący do BIOAGRA SA stosuje tą proekologiczną technologię jako jedyny w kraju i jeden z kilku w Europie. Wszystkie produkty, które wytwarza BIOAGRA SA powstają z zachowaniem procedur produkcyjnych wynikających z zastosowania certyfikatów: HACCAP (żywność), ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), OHSAS 18001 (bezpieczeństw i higiena pracy) i GMP+B2 (standard paszowy) oraz REDcert (zrównoważony rozwój).

BIOAGRA SA produkuje z kukurydzy trzy podstawowe produkty: etanol, materiały paszowe (DDGS – podestylacyjny suszony wywar kukurydziany, WDGS – podestylacyjny mokry wywar kukurydziany i syrop paszowy) oraz olej kukurydziany surowy. Wszystkie produkty pochodzą z Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice” w Głębinowie koło Nysy. Powstają na bazie technologii opracowanej przez KATZEN International Inc. (USA). Dzięki niej 100 proc. ziarna kukurydzy przetwarzane jest na pełnowartościowe produkty. Zakład należący do BIOAGRA SA stosuje tą proekologiczną technologię jako jedyny w kraju i jeden z kilku w Europie.

Wszystkie produkty, które wytwarza BIOAGRA SA powstają z zachowaniem procedur produkcyjnych wynikających z zastosowania certyfikatów: HACCAP (żywność), ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), OHSAS 18001 (bezpieczeństw i higiena pracy) i GMP+B2 (standard paszowy) oraz REDcert (zrównoważony rozwój).