Mokry placek paszowy (WDGS)

Mokry placek paszowy (WDGS)

Mokry placek paszowy (WDGS) powstaje w wyniku mechanicznej obróbki kukurydzianego wywaru gorzelnianego, tj. separacji na dekanterach. Proces ten pozwala na zwiększenie suchej masy wywaru gorzelnianego z 15 do 35 proc. przy jednoczesnym wzroście poziomu białka ogólnego aż do 35 proc. w SM.

WDGS stanowi gotowy komponent białkowy do pasz typu TMR w żywieniu bydła ras mlecznych i mięsnych oraz innych przeżuwaczy. Wysoka zawartość białka typu by-pass ma bezpośredni wpływ na zawartość białka w mleku i sprzyja poziomowi mięsności tusz. WDGS w sterylnych warunkach bardzo łatwo podlega naturalnym procesom kiszenia (w pryzmach pod folią, w rękawach foliowych i w balotach), co wydłuża jego przydatność do skarmiania nawet do 6 miesięcy.

WDGS znajduje zastosowanie również jako białkowy komponent dawki pokarmowej w płynnym systemie żywienia trzody chlewnej.