DEZPOWER – płyn do dezynfekcji

DEZPOWER płyn do dezynfekcji rąk i DEZPOWER płyn do dezynfekcji powierzchni skutecznie niszczą koronawirusa SARS-CoV-2. Zawarty w płynach etanol niszczy zewnętrzną osłonę koronawirusa co prowadzi do rozpadu zarazka. Środek przeznaczony jest do powszechnego stosowania. Skład zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu higieny i komfortu użycia w miejscach, w których wymagana jest dezynfekcja rąk i powierzchni. Płyn nie nadaje się do spożycia.

 

Działanie: wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze.
 

Zawartość etanolu: 73,5 proc.

 

Skład:
– etanol neutralny
– etanol izopropylowy
– gliceryna
– woda demineralizowana
– kompozycja zapachowa.

 

DEZPOWER płyn do dezynfekcji rąk oraz DEZPOWER płyn do dezynfekcji powierzchni zostały zarejestrowane i dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Zamó­wie­nia płynów do dezynfekcji – przemysłowe, hurtowe i instytucjonalne:

Kacper Panfil
tel. kom. 785 901 425‬
e-mail: panfil_k@bzk.pl

 

Masz dodatkowe pytania?

Chętnie pomożemy!

Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą.


    Please prove you are human by selecting the car.


    * prze­ka­za­nie danych oso­bo­wych ozna­cza zgo­dę na ich prze­twa­rza­nie w celu nawią­za­nia kon­tak­tu ze stro­ny BIOAGRA SA; dane nie są prze­ka­zy­wa­ne podmio­tom trze­cim.