Test

BIOAGRA SA powstała w 2004 r. Obecnie jest największym w Polsce producentem bioetanolu i etanolu wytwarzanego z ziarna kukurydzy. Należący do firmy zakład produkcyjny, który mieści się niedaleko Nysy, jest jednym z największych pracodawców w regionie. Pracuje w nim blisko 150 osób. Znacznie większa liczba osób znajduje pracę w otoczeniu gospodarczym firmy, m.in. w sektorze usług i magazynowania, transporcie i rolnictwie.

Spółka współpracuje z blisko 1400 rolnikami i firmami rolniczymi z całego kraju. Aż 700 z nich pochodzi z województwa opolskiego i zaspokaja blisko 40 proc. zapotrzebowania spółki na ziarno kukurydzy. Spółka gwarantuje rolnikom odbiór całej zakontraktowanej partii surowca, niezależnie od warunków rynkowych w danym sezonie.

BIOAGRA SA produkuje z kukurydzy trzy podstawowe produkty: etanol, dodatki paszowe (DDGS – podestylacyjny suszony wywar kukurydziany, WDGS – podestylacyjny mokry wywar kukurydziany i syrop paszowy) oraz olej kukurydziany surowy. Etanol, główny produkt firmy, wytwarzany jest w postaci odwodnionej w jakości paliwowej i PCK, jak również w jakości technicznej, technicznej premium, spożywczej oraz w postaci destylatu rolniczego i innych rodzajów etanolu.

Produkcja etanolu odbywa się zgodnie ze standardami ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oraz standardem zrównoważonego rozwoju ISCC-EU. Firma bazuje na licencji KATZEN International Inc. (USA). To jedna z najbardziej innowacyjnych technologii na świecie, którą cechuje wysoka wydajność i relatywnie niskie zużycie energii. Opiera się na jednym z najpowszechniejszych procesów zachodzących w naturze, który nie obciąża środowiska odpadami, czyli fermentacji. Zakład produkcji etanolu należący do BIOAGRA SA stosuje tę proekologiczną technologię jako jedyny w kraju.

 

Partnerzy biznesowi BIOAGRA SA to znane koncerny paliwowe, farmaceutyczne, chemiczne oraz firmy z branży spożywczej i rolniczej.

Informacja nt. Strategii Podatkowej

Strategia