Aktualności

Strona Główna

BIOAGRA SPÓŁKA AKCYJNA (poprzednio funkcjonująca pod nazwami: BIOTANOL S.A. i BIOPALIWA S.A.) powstała we wrześniu 2004 r. jako podmiot celowy, powołany dla realizacji budowy Zakładu Produkcji Etanolu (ZPE) „Goświnowice”. BIOAGRA S.A. jest zarówno organizatorem tego projektu inwestycyjnego, jak i bezpośrednim inwestorem. Głównymi akcjonariuszami BIOAGRA S.A. są Spółka POLSKIE MŁYNY i szwedzka firma SEKAB BioFuels and Chemicals AB. SEKAB jako jeden z wiodących podmiotów na europejskim rynku komponentów paliw etanolowych, swą misje definiuje następująco: ”wytwarzanie, sprzedaż, opracowywanie technologii i dystrybucja bioetanolu na rynku paliwowym, dystrybucja innych produktów chemicznych opartych na bioetanolu w tym czystego etanolu technicznego.” POLSKIE MŁYNY S.A. to jeden z największych krajowych podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu, magazynowania i przerobu ziarna zbóż. Spółka posiada zespoły elewatorów wolnostojących i przymłyńskich o łącznej pojemności magazynowej około 700 tys. ton, co stanowi około 35 % pojemności magazynowej zbóż w Polsce. BIOAGRA, poprzez kompetencje biznesowe swych akcjonariuszy, ma szczególne warunki dla zorganizowania właściwych struktur zaopatrzenia w surowce oraz zbytu produktów wytwarzanych w ZPE Goświnowice. Zarówno ze względu na charakter procesów technologicznych, jak i ich skalę, zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma charakter innowacyjny w skali kraju. Zakład Produkcji Etanolu w Goświnowicach k/Nysy bazuje na licencji KATZEN International Inc. (USA). Produkowany w Zakładzie bioetanol spełnia normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi oraz Unii Europejskiej. Technologię produktu cechuje wysoka sprawność, odpowiednia wydajność procesowa oraz optymalizacja zużycia surowców i nośników energii na jednostkę wytwarzanego produktu. Jednocześnie technologia ta minimalizuje oddziaływanie Zakładu na środowisko naturalne. Jest to produkcja czysta, oparta na procesach fermentacji, nie obciążająca środowiska odpadami. logo
© 2007 Biotanol, All Rights Reserved / Wszelkie Prawa Zastrzeżone                  
Projekt strony Mind Mind