Aktualności

Olej kukurydziany surowy

Olej kukurydziany wytwarzany jest w procesie przerobu ziarna kukurydzy na etanol z tzw. syropu kukurydzianego w wyniku procesu separacji na wirówce talerzowej. Wysoką i powtarzalną jakość zapewnia zainstalowany w linii produkcyjnej osuszacz podciśnieniowy. Gwarantuje znikomą zawartość wody w produkcie przy zachowaniu maksymalnej ilości tłuszczu.

Olej kukurydziany znajduje zastosowanie głównie jako źródło energii w żywieniu zwierząt monogastrycznych ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Wysoka zawartość naturalnych karotenoidów wyjątkowo korzystnie wpływa na właściwe wybarwienie żółtek jaj. Dodanie 1 proc. oleju do pasz pełnoporcjowych zmniejsza zapylenie w budynkach inwentarskich. Olej kukurydziany sprzedawany jest luzem.

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Etanol (alkohol) odwodniony

Produkt spełnia najwyższe normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi oraz Unii Europejskiej. Posiada certyfikat ISCC-EU potwierdzający, że jego produkcja prowadzona jest przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Etanol przeznaczony jest głównie na cele paliwowe (bioetanol) i spełnia wymagania normy PN-EN-15376, rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów, oraz wymagania klientów. Etanol posiada również certyfikat jakości wymagany przez ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Syrop Paszowy

Syrop Paszowy powstaje z cienkiego wywaru gorzelnianego w procesie jego niskotemperaturowego zagęszczania na wyparkach podciśnieniowych. W procesie tym sucha masa wywaru wzrasta z 7 proc. osiągając poziom 28-30 proc. Po procesie zagęszczania poziom białka ogólnego wzrasta do ok. 18 proc. w SM.

Syrop Paszowy znajduje zastosowanie jako bardzo smaczny płynny białkowy komponent dawki pokarmowej dla wszystkich grup wiekowych w płynnym systemie żywienia trzody chlewnej. Można go też z powodzeniem stosować jako dodatek zapobiegający nadmiernemu wysychaniu na stołach paszowych pasz typu TMR oraz jako pójło dla bydła.

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Mokry placek paszowy (WDGS)

Mokry placek paszowy (WDGS) powstaje w wyniku mechanicznej obróbki kukurydzianego wywaru gorzelnianego, tj. separacji na dekanterach. Proces ten pozwala na zwiększenie suchej masy wywaru gorzelnianego z 15 do 35 proc. przy jednoczesnym wzroście poziomu białka ogólnego aż do 35 proc. w SM.

WDGS stanowi gotowy komponent białkowy do pasz typu TMR w żywieniu bydła ras mlecznych i mięsnych oraz innych przeżuwaczy. Wysoka zawartość białka typu by-pass ma bezpośredni wpływ na zawartość białka w mleku i sprzyja poziomowi mięsności tusz. WDGS w sterylnych warunkach bardzo łatwo podlega naturalnym procesom kiszenia (w pryzmach pod folią, w rękawach foliowych i w balotach), co wydłuża jego przydatność do skarmiania nawet do 6 miesięcy.

WDGS znajduje zastosowanie również jako białkowy komponent dawki pokarmowej w płynnym systemie żywienia trzody chlewnej.

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

DDGS – podestylacyjny suszony wywar kukurydziany

DDGS powstaje poprzez oddziaływanie czynników fizycznych na podestylacyjny wywar kukurydziany w wyniku procesów: separacji na dekanterach, zagęszczania na wyparkach oraz niskotemperaturowego suszenia. W ten sposób powstaje najwyższej jakości pasza białkowa.

DDGS kukurydziany znajduje zastosowanie bezpośrednio w żywieniu bydła ras mięsnych i mlecznych, w tym jako dodatek do pasz typu TMR (total mixed ratio). Z uwagi na wysoką zawartość białka chronionego (by-pass) stosowanie DDGS w żywieniu krów mlecznych ma bezpośredni wpływ na wysoki poziom białka w mleku.

Pasza tego rodzaju stosowana jest również z powodzeniem w żywieniu wszystkich gatunków drobiu ze szczególnym uwzględnieniem kur niosek. Zawartość naturalnych karotenoidów w DDGS korzystnie wpływa na właściwe wybarwienie żółtek jaj. Natomiast zawarty w nim tłuszcz stanowi bogate i naturalne źródło energii.

DDGS stosuje się także w żywieniu trzody chlewnej we wszystkich grupach produkcyjnych z wyłączeniem najmłodszych prosiąt.

Materiał paszowy występuje w formie sypkiej lub granulowanej. DDGS granulowany może być oferowany także w kontenerach elastycznych typu big-bag o masie 1 tony.

 

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Etanol (alkohol) spożywczy

Produkt o najwyższej czystości chemicznej i dużych walorach sensorycznych. Spełnia normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi, Unii Europejskiej, a także rygorystyczne wymagania klientów w zakresie zastosowania do celów spożywczych. Produkt wykorzystywany jest także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Etanol został zarejestrowany w systemie REACH pod numerem 01-2119457610-43-0031. Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice”, w którym powstaje etanol posiada infrastrukturę pozwalającą na mieszanie wymienionych powyżej produktów z dodatkami, których wymagają klienci.

Inne aktualności

WIĘCEJ