Aktualności

Bioagra wspiera bezpieczeństwo

Dwie tony materiałów paszowych i karty przedpłacone z Panem Kukurydzą ufundowała Bioagra SA dla zwycięzców z regionu nyskiego XVII Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz VIII edycji konkursu plastycznego dla dzieci, pt. “Maszyna pracuje dziecko obserwuje”. Oba konkursy organizuje cyklicznie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Oba konkursy mają ważny aspekt społeczny, ich celem jest promowanie bezpieczeństwa w gospodarstwa rolnych, w tym bezpieczeństwa dzieci. 

“Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs zorganizowany został we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat Honorowy objął Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konkurs plastyczny dla dzieci pt. “Maszyna pracuje dziecko obserwuje”, którego patronatem był Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, organizowany jest, aby promować wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs popularyzuje również “Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych. Młodzi autorzy zwycięskich prac otrzymali karty płatnicze z Panem Kukurydzą, każda o wartości 100 złotych.

Oceniając gospodarstwa w konkursie “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” jury wzięło pod uwagę organizację obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych. Jury uwzględniło także estetykę gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Najbezpieczniejszym gospodarstwem powiatu nyskiego  uznano gospodarstwo państwa Doroty i  Waldemar Rusek z Otmuchowa, wyróżnienie otrzymało również gospodarstwo państwa Róży i Roberta Przywara z Prusinowic gmina Pakosławice. Każde z nich otrzymało po tonie materiałów paszowych.

 

Inne aktualności

WIĘCEJ