Aktualności

Bioagra minimalizuje wpływ na otoczenie

Bioagra realizuje zapowiedziany na początku 2018 roku plan minimalizacji wpływu firmy na otoczenie. Tylko w najbliższym czasie firma przeznaczy na ten cel ponad 8 mln zł. Inwestycja w nowe technologie i rozwiązania posłuży do redukcji natężenia zapachu i dźwięku generowanego przy produkcji etanolu.

Do tej pory, na podstawie badań i zaleceń ekspertów, Bioagra wyciszyła w listopadzie tego roku okna wieży elewatora zbożowego, a także umieszczone na jej szczycie wentylatory. Zamontowano na nich specjalnie zaprojektowane tłumiki dźwięku. Wcześniej firma wymieniła na nowe część urządzeń produkcyjnych, a także zmodernizowała infrastrukturę do rozładunku kukurydzy, która dociera do firmy wagonami kolejowymi. Bioagra nasadziła także wokół firmy ok. tysiąca drzew.

 

Jeden z tłumików dźwięku na elewatorze

 

Obecnie firma modernizuje linię czyszczenia ziarna kukurydzy, aby przenieść załadunek tzw. plew do wnętrza zakładu i obniżyć w ten sposób hałas rozchodzący się w kierunku pobliskich Goświnowic. Rozpoczęto także prace nad przedłużeniem linii elewatora zbożowego, co pozwoli stworzyć naturalną barierę dla dźwięku powstającego na terenie zakładu.

 

Wyciszenie wieży elewatora zbożowego

 

Bioagra zleciła też wykonanie urządzeń, których zadaniem będzie zredukowanie zapachu generowanego przy wytwarzaniu etanolu. W tym celu firma podpisała kontrakty z dwiema wyspecjalizowanymi polskimi firmami. Urządzenia mają być ściśle dopasowane do specyfiki procesu produkcji i technologii stosowanej przez Bioagrę, opartej na licencji amerykańskiej firmy Katzen International. Obecnie trwają prace projektowe i konstrukcyjne.

 

Montaż tłumików dźwięku

Inne aktualności

WIĘCEJ