Aktualności

Ruszyły prace nad uruchomieniem systemu redukcji natężenia zapachu

Bioagra SA przygotowuje montaż tzw. płuczki etanolu, która stanowi część systemu redukcji zapachu powstającego przy produkcji etanolu. W tym tygodniu firma wyłączyła część instalacji, żeby przygotować miejsce, na którym stanie blisko 20 metrowe urządzenie o wadze prawie 30 ton.

System redukcji natężenia zapachu pochodzącego z fermentacji opracował na zlecenie Bioagra SA zespół polskich i amerykańskich ekspertów. Rozwiązanie składające się z tzw. płuczki etanolu i urządzenia do utleniania katalitycznego powstało w oparciu o badania prowadzone na terenie zakładu i w jego okolicy. Płuczka etanolu, pierwszy element systemu, została już praktycznie zbudowana i za kilka tygodni przyjedzie specjalnym transportem drogowym do Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice”. Firma musi teraz przygotować fundamenty, na których stanie ważąca blisko 30 ton konstrukcja.

Montaż płuczki, według planu, powinien nastąpić pod koniec kwietnia br. W kolejnym miesiącu będą prowadzone testy i kalibracja instalacji z nowym urządzeniem. To kluczowe działanie dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Zadaniem płuczki jest skroplenie maksymalnej ilości etanolu unoszącego się z kadzi fermentacyjnych i zawrócenie go do procesu technologicznego. Pozwoli to na skuteczną redukcję oparów alkoholu i umożliwi realizację drugiego etapu inwestycji, którym będzie budowa urządzenia do utleniania katalitycznego. Jak zapewniają specjaliści rozwiązanie przyczyni się do likwidacji charakterystycznego zapachu, który pochodzi z procesu fermentacji. Bywa on odczuwany na terenie zakładu i w jego okolicy w zależności od warunków pogodowych.

Bioagra SA prowadzi program redukcji wpływu na otoczenie od 2018 r. Firma wdrożyła działania pomimo tego, że produkuje etanol zgodnie z normami obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Zarząd firmy zagwarantował społeczności lokalnej, że zleci opracowanie rozwiązań, które trwale zredukują natężenie zapachu i dźwięku generowanego przy produkcji etanolu.

Tylko w ostatnim czasie Bioagra SA przeznaczyła na ten cel ponad 8 mln zł. Firma wyciszyła w listopadzie ub.r. okna wieży elewatora zbożowego, a także umieszczone na jej szczycie wentylatory. Zamontowano na nich specjalnie zaprojektowane tłumiki dźwięku. Wcześniej firma wymieniła na nowe część urządzeń produkcyjnych, a także zmodernizowała infrastrukturę do rozładunku ziarna kukurydzy, które dociera do zakładu wagonami kolejowymi. Zmodernizowano też linię czyszczenia ziarna kukurydzy, aby przenieść załadunek tzw. plew do wnętrza zakładu i obniżyć natężenie dźwięku rozchodzącego się w kierunku Goświnowic. W tym samym celu w ostatnich miesiącach wylano fundamenty pod nowe zbiorniki na ziarno, które przedłużą linię elewatora i będą stanowić naturalny ekran dźwiękowy.

Inne aktualności

WIĘCEJ