Aktualności

Zapytanie ofertowe – studium wykonalności

Zleceniodawca: Bioagra S.A.

Temat zapytania: zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania studium wykonalności zakładu produkcji etanolu drugiej generacji. 

Przewidywany termin składania ofert: do 27-05-2019. 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania: 

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonanie studium wykonalności zakładu produkcji etanolu drugiej generacji, uwzględniające m.in:

  • włączenie oraz opracowanie wyników poprzednich analiz będących rezultatem realizacji dotychczasowych zadań w projekcie CROPTECH
  • włączenie oraz opracowanie danych, w tym włączenie ich do modelu finansowego, od podmiotu realizującego techniczną część studium wykonalności
  • przeprowadzenie badań rynku dotyczących dostępności biomasy odpadowej z uprawy kukurydzy (słoma i osadki) w Polsce
  • analizę potencjału materiałów odpadowych i pozostałości z uprawy kukurydzy w Polsce z punktu widzenia możliwości uruchomienia produkcji zaawansowanych biopaliw (bioetanolu)
  • analizę dostępności (w Europie i na świecie) oraz poziomu komercjalizacji zaawansowanej technologii produkcji biopaliw, zwłaszcza bioetanolu lignocelulozowego
  • sprzężenie projektowanego zakładu z istniejącym ZPE „Goświnowice” (powiat nyski) produkującym bioetanol pierwszej generacji z ziarna kukurydzy
  • inne interakcje z istniejącym zakładem.

Zaproszenie do złożenia oferty: zaproszenie do złożenia oferty – plik .pdf. 

NCBR, BIOSTRATEG 2, Projekt pt. „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna”, umowa nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016, akronim CROPTECH.

Wszelkich informacji udziela:
Aleksander Siuda 
Koordynator Projektu CROPTECH
e-mail: siuda_a@bzk.pl
tel.: 724 650 121

 

Inne aktualności

WIĘCEJ