Aktualności

SUSZ

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa, polegająca na opracowaniu elementów technologii wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa płodów rolnych (UP), które powstają podczas działalności spółek grupy BZK: otrąb, śruty rzepakowej oraz pozostałości po produkcji etanolu w ZPE Goświnowice.

Dostęp do pełnej treści dokumentu zamówienia można uzyskać tutaj – na stronie www.bioagra.pl. Z ogłoszeniem o zamówieniu usługi można się też zapoznać tutaj – na platformie TED.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Bioagra SA
ul. Jaśminowa 27
Koprki/Ożarów Mazowiecki
05-850
Polska
Kontakt: Aleksander Siuda, e-mail: siuda_a@bzk.pl

Inne aktualności

WIĘCEJ