Aktualności

Zobowiązanie Zarządu BIOAGRA SA 

Zarząd BIOAGRA SA zobowiązał się do redukcji hałasu i zapachu powstających przy produkcji bioetanolu i paszy w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice”, ponieważ takie postulaty zgłosiła społeczność lokalna. Firma podejmuje działania pomimo tego, że proces produkcji pozostaje w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi normami określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

BIOAGRA SA w 2018 roku m.in. zatrudni ekspertów, którzy zanalizują hałas i zapach powstające w procesie produkcji oraz wypracują koncepcję ich skutecznej redukcji. Spółka zobowiązała się także do stałego informowania o postępach działań mieszkańców i władze samorządowe Goświnowic, Głębinowa, Skorochowa, Jędrzychowa i Nysy, jak również pracowników firmy i media. Prowadzone będą m.in. kwartalne spotkania z przedstawicielami sołectw. Pierwsze odbędzie się w marcu br.

Zobowiązanie jest unikatowe, ponieważ Zakład prowadzony przez BIOAGRA SA pozostaje w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi normami określonymi w przepisach unijnych i polskich. Spółka spełnia też wszystkie zalecenia “Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej”, które zostały opracowane przez Departament Ochrony Powietrza i Klimatu Ministerstwa Środowiska. Pomimo tego firma zobowiązała się do redukcji hałasu i natężenia zapachu, ponieważ takie postulaty zgłosiła społeczność lokalna.

W związku z planowaną modernizacją i rozbudową Zakładu przedstawiciele spółki spotykali się wielokrotnie z sołtysami okolicznych wsi, członkami rad sołeckich i mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych. W trakcie tych spotkań BIOAGRA SA szczegółowo wyjaśniała na czym polegają jej zamierzenia inwestycyjne. Przeprowadzono też szereg wizyt studyjnych podczas których mieszkańcy okolicznych miejscowości mogli obejrzeć od wewnątrz Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice” i zapoznać się ze wszystkimi elementami procesu produkcji. W tym m.in. z zasadami przyjmowania i badania ziarna, wytwarzania etanolu i paszy czy magazynowania i logistyki wyrobów gotowych. Odwiedzający Zakład mogli też poznać jak działa firmowe laboratorium i sterownia, z której nadzorowany i zarządzany jest proces produkcji i cały Zakład.

Inne aktualności

WIĘCEJ