Aktualności

Zamówienie – projekt PRO PASZA

Badania nad higienizacją suchych komponentów w postaci frakcji pozanormatywnej kukurydzy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzyskanie przez Zamawiającego:
1) Informacji, jak stężenie ozonu w strumieniu powietrza, natężenie przepływu i czas dozowania wpływają na czystość mikrobiologiczną materiału
2) Informacji nt. potencjalnych problemów z podawaniem ozonu po przejściu do skali demonstracyjnej

Przedmiot zamówienia

W ramach zamówienia przewidziane są następujące prace:
a) Analiza mikrobiologiczna materiału (frakcji pozanormatywnej kukurydzy) oraz analiza statystyczna dystrybucji wyników;
b) Laboratoryjne badania ozonowania materiału dla zmiennej wilgotności materiału, dla różnych stężeń generowanego ozonu, dla różnych natężeń przepływu strumienia powietrza zawierającego ozon oraz dla różnych czasów procesu higienizacji;
c) Analizy stężeń ozonu w obszarze procesowym pod kątem efektywności higienizacji oraz na wyjściu z procesu pod kątem bezpieczeństwa obsługi przy powiększaniu skali.

 

Szczegółowe informacje o zamówieniu.

 

Inne aktualności

WIĘCEJ