Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu wirówki laboratoryjnej wraz z wirnikiem, dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia z obsługi.

Z pełna treścią zaproszenia do złożenia oferty można zapoznać się tutaj.

Zapytanie związane jest z projektem pt. „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna” (dalej: Projekt) współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016, akronim CROPTECH).

Inne aktualności

WIĘCEJ