Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy łaźni wodnej z termostatem (ultratermostat) od 10 0C do 40 0C .

Z pełna treścią zaproszenia do złożenia oferty można zapoznać się tutaj.

Zapytanie związane jest z projektem pt. „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna” (dalej: Projekt) współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016, akronim CROPTECH).

Inne aktualności

WIĘCEJ