Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: przeprowadzenia zabiegu ozonowania kukurydzy w rękawach foliowych oraz silosach w tym wykonanie i dostarczenia prototypów mobilnych platform generatorów ozonu o wydajności 1000 g i 2000 g.

Z pełna treścią zaproszenia do złożenia oferty można zapoznać się tutaj.

Zapytanie związane jest z projektem pt. „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna” (dalej: Projekt) współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016, akronim CROPTECH).

Inne aktualności

WIĘCEJ