Aktualności

Zamówienie – projekt Pasza Pro

Opracowanie koncepcji i budowa linii demonstracyjnej mieszalnika paszy mokrej na bazie mokrego placka

Część 1 obejmuje opracowanie koncepcji całej linii demonstracyjnej oraz zaprojektowanie i wykonanie Instalacji przygotowania i dostawy surowców do mieszalnika;

Część 2 obejmuje dobór, przystosowanie i dostawę odpowiedniego samojezdnego wozu paszowego, przystosowanego do używanych substratów i chemikaliów, które umożliwią przygotowywanie gotowych mieszanek paszowych na bazie mokrego placka, syropu i pozanormatywnej frakcji kukurydzy;

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „PASZA PRO: Technologie wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa płodów rolnych”, umowa nr POIR.01.01.01-00-0224/19-00.

Termin składania ofert – 27.05.2021 r.

Szczegółowe informacje o zamówieniu

 

Inne aktualności

WIĘCEJ