Aktualności

Jakie produkty wytwarza Zakład Produkcji Etanolu “Goświnowice”?

BIOAGRA SA produkuje z ziarna kukurydzy trzy podstawowe produkty: etanol, paszę i olej kukurydziany. Wszystkie produkty pochodzą z Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice” w Głębinowie koło Nysy. Powstają na bazie technologii opracowanej przez KATZEN International Inc. (USA). Dzięki niej 100 proc. ziarna kukurydzy przetwarzane jest na pełnowartościowe produkty. Zakład należący do BIOAGRA SA stosuje tę proekologiczną technologię jako jedyny w kraju i jeden z kilku w Europie.

Wszystkie produkty, które wytwarza BIOAGRA SA powstają z zachowaniem procedur produkcyjnych wynikających z zastosowania certyfikatów: HACCAP (żywność), ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), OHSAS 18001 (bezpieczeństw i higiena pracy) i GMP+B2 (standardy paszowy) oraz ISCC (zrównoważony rozwój).

 

ETANOLE

Etanol (alkohol) odwodniony

Etanol przeznaczony jest głównie na cele paliwowe (bioetanol) i spełnia wymagania normy PN-EN-15376, rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów, oraz wymagania klientów. Etanol posiada również certyfikat jakości wymagany przez ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Etanol (alkohol) techniczny

Alkohol etylowy o wysokich parametrach fizyko-chemicznych przeznaczony dla chemii gospodarczej, farb, lakierów i rozpuszczalników, przemysłu kosmetycznego, laboratoriów chemicznych, przemysłu chemicznego, chemii samochodowej, w tym również jako surowiec do produkcji płynów do spryskiwaczy.

Etanol (alkohol) spożywczy

Produkt o najwyższej czystości chemicznej i dużych walorach sensorycznych. Spełnia normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi, Unii Europejskiej, a także  rygorystyczne wymagania klientów w zakresie zastosowania do celów spożywczych. Produkt wykorzystywany jest także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

 

MATERIAŁY PASZOWE

DDGS – podestylacyjny suszony wywar kukurydziany

DGGS – najwyższej jakości białkowy materiał paszowy, który znajduje zastosowanie bezpośrednio w żywieniu bydła ras mięsnych i mlecznych, w tym jako dodatek do pasz typu TMR (total mixed ratio). Z uwagi na wysoką zawartość białka chronionego (by-pass) stosowanie DDGS w żywieniu krów mlecznych ma bezpośredni wpływ na wysoki poziom białka w mleku. Materiał paszowy tego rodzaju stosowana jest również z powodzeniem w żywieniu wszystkich gatunków drobiu ze szczególnym uwzględnieniem kur niosek. Zawartość naturalnych karotenoidów w DDGS korzystnie wpływa na właściwe wybarwienie żółtek jaj. Natomiast zawarty w nim tłuszcz stanowi bogate i naturalne źródło energii.

Materiał paszowy występuje w formie sypkiej lub granulowanej. DDGS granulowany może być oferowany także w kontenerach elastycznych typu big-bag o masie 1 tony.

Mokry Placek Paszowy

Mokry Placek Paszowy stanowi gotowy komponent białkowy do pasz typu TMR w żywieniu bydła ras mlecznych i mięsnych oraz innych przeżuwaczy. Wysoka zawartość białka typu by-pass ma bezpośredni wpływ na zawartość białka w mleku i sprzyja poziomowi mięsności tusz. Mokry Placek Paszowy w sterylnych warunkach bardzo łatwo podlega naturalnym procesom kiszenia (w pryzmach pod folią, w rękawach foliowych i w balotach), co wydłuża jego przydatność do skarmiania nawet do 6 miesięcy.

Mokry Placek Paszowy znajduje zastosowanie również jako białkowy komponent dawki pokarmowej w płynnym systemie żywienia trzody chlewnej.

Syrop Paszowy

Syrop Paszowy powstaje z cienkiego wywaru gorzelnianego w procesie jego niskotemperaturowego zagęszczania na wyparkach podciśnieniowych. W procesie tym sucha masa wywaru wzrasta z 7 proc. osiągając poziom 28-30 proc. Po procesie zagęszczania poziom białka ogólnego wzrasta do ok. 18 proc. w SM.

Syrop Paszowy znajduje zastosowanie jako bardzo smaczny płynny białkowy komponent dawki pokarmowej dla wszystkich grup wiekowych w płynnym systemie żywienia trzody chlewnej. Można go też z powodzeniem stosować jako dodatek zapobiegający nadmiernemu wysychaniu na stołach paszowych pasz typu TMR oraz jako pójło dla bydła.

Olej kukurydziany surowy

Olej kukurydziany wytwarzany jest w procesie przerobu ziarna kukurydzy na etanol z tzw. syropu kukurydzianego w wyniku procesu separacji na wirówce talerzowej. Wysoką i powtarzalną jakość zapewnia zainstalowany w linii produkcyjnej osuszacz podciśnieniowy. Gwarantuje znikomą zawartość wody w produkcie przy zachowaniu maksymalnej ilości tłuszczu.

Olej kukurydziany znajduje zastosowanie głównie jako źródło energii w żywieniu zwierząt monogastrycznych ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Wysoka zawartość naturalnych karotenoidów wyjątkowo korzystnie wpływa na właściwe wybarwienie żółtek jaj. Dodanie 1 proc. oleju do pasz pełnoporcjowych zmniejsza zapylenie w budynkach inwentarskich. Olej kukurydziany sprzedawany jest luzem.

Inne aktualności

WIĘCEJ