Aktualności

Bioagra inwestuje w udoskonalenie procesów technologicznych

Nowa inwestycja realizowana przez Bioagrę w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice” (ZPE) obejmuje szereg procesów technologicznych związanych z produkcją etanolu i materiałów paszowych. Efektem tych działań będzie redukcja o 50% emisji pary wodnej z instalacji suszenia materiałów paszowych. Zmniejszy się dzięki temu natężenie zapachu, a także zużycie wody i energii potrzebnych do produkcji.

 Spółka od kilku lat wdraża różnorodne rozwiązania, których celem jest dalsze zmniejszanie wpływu zakładu na środowisko naturalne i otoczenie firmy. Jednak najnowsza inwestycja jest jednym z największych projektów tego typu w historii spółki. Szereg usprawnień dotyczy wielu elementów instalacji produkcyjnej i będzie prowadzony wraz z amerykańską firmą KATZEN, która jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań technologicznych do zakładów zajmujących się produkcją etanolu.

Bioagra zaznacza, że inwestycja wymiernie zmniejszy zapotrzebowanie zakładu na energię, wodę i gaz. Pomoże to spółce nadążać za konkurencją ze strony zagranicznych koncernów i pozostać liderem w regionie w zakresie realizacji postulatów gospodarki zeroemisyjnej. Dzięki energii odzyskanej z pary wodnej, zakład ograniczy zużycie gazu ziemnego o 10 proc. Redukcja zużycia tego paliwa kopalnego to krok w kierunku uniezależnienia działalności przemysłowej od gazu jako źródła energii, jak również ograniczenia emisji CO2.

– Inwestycja przyniesienie wiele różnorodnych korzyści – mówi Mirosław Obarski z Bioagry – Najbardziej widoczną będzie zmniejszenie o połowę emisji pary wodnej, która uznawana jest za jeden z tzw. gazów cieplarnianych. Jednak redukcji ulegnie też poziom zapachu z procesu technologicznego. Zakład będzie wykorzystywał w procesie produkcji energię, która dotychczas uchodziła wraz z parą do atmosfery – tłumaczy Mirosław Obarski.

Wdrożenie polega m.in. na „zawróceniu” energii z końca procesu technologicznego do jednego z początkowych etapów produkcji. Energia odebrana gorącej parze wodnej, powstającej przy suszeniu tzw. materiału paszowego, zostanie wykorzystana m.in. do podgrzewania zacieru. Jednocześnie inżynierowie spółki zmniejszą temperaturę tego procesu, korzystając z technologii tzw. gotowania niskotemperaturowego. Żeby pozyskać energię z gorącej pary wodnej należy ją skroplić. Odzyskana w ten sposób woda będzie wykorzystywana w zakładzie do procesu przygotowania zacieru.

Opracowanie rozwiązania i przygotowanie do wdrożenia trwało ponad dwa lata a jego wdrożenie zajmie łącznie blisko pół roku. Aby działało, należy połączyć odległe od siebie etapy produkcji siecią rurociągów technologicznych. Potrzebne są przy tym liczne pompy, wymienniki ciepła, rozprężacze i podgrzewacze.

Inwestycja wymaga dużej precyzji i zaawansowania technicznego na wielu etapach wdrożenia. Ważące wiele ton urządzenia są montowane pomiędzy elementami istniejącej infrastruktury. W związku z tym pojawia się, np. konieczność montażu urządzeń od góry co wymaga demontażu części pokryć dachowych. 

Bioagra stale inwestuje w rozwiązania zmniejszające wpływ na środowisko naturalne i otoczenie. Spółka wydała dotąd kilkadziesiąt milionów złotych na redukcję zapachu i natężenia dźwięku. Szereg usprawnień i modyfikacji przyczyniło się do redukcji natężenia dźwięku generowanego przez instalację produkcyjną. ZPE uruchomiło również działający od kilku lat system redukcji zapachu powstającego w procesie fermentacji.

Inne aktualności

WIĘCEJ