Aktualności

Nowy Rok 2022 – iluminacja

Od paru lat Bioagra rozświetla Zakład Produkcji Etanolu okolicznościowymi iluminacjami, kierowanymi do lokalnej społeczności i osób podróżujących obwodnicą Nysy.

W tym roku firma umieściła życzenia noworoczne na budynku kogeneracji i na elektronicznych tablicach nowego systemu logistycznego, który zmniejszył natężenie ruchu pojazdów wokół firmy.

Pan Kukurydza macha z budynku, gdzie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło użytkowe na potrzeby zakładu w tzw. kogeneracji. To niezwykle oszczędny i ekologiczny sposób wytwarzania energii. 

 
W klasycznym rozwiązaniu prąd i ciepło powstają oddzielnie w elektrowni i ciepłowni. Kogeneracja polega na  wytwarzaniu obu tych rodzajów energii w tym samym procesie. Pozwala to na osiągnięcie o 30 proc. wyższej efektywności. Przekłada się to na znaczące korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Inne aktualności

WIĘCEJ