Aktualności

Wesołych Świąt  

Pan Kukurydza życzy Wesołych Świąt wszystkim przejeżdżającym obok Zakładu Produkcji Etanolu “Goświnowice”, obwodnicą Nysy.

Świąteczna iluminacja z Panem Kukurydzą wyświetlona jest na ścianie budynku, w którym zlokalizowany jest system kogeneracji (z ang. combined heat and power). To innowacyjny układ, w którym energia zawarta w gazie ziemnym zamieniana jest na prąd i ciepło stosowane do wytwarzania gorącej wody lub pary technologicznej.

Kogeneracja zaliczana jest do najbardziej ekologicznych i ekonomicznie uzasadnionych technologii produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki temu, że energia produkowana jest na miejscu ZPE unika strat wynikających z konieczności jej przesyłania na znaczne odległości.

Inne aktualności

WIĘCEJ