Aktualności

Zamówienie – projekt Pasza Pro

Opracowanie koncepcji i budowa linii demonstracyjnej mieszalnika paszy mokrej na bazie mokrego placka (ogłoszenie powtórzone).

Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji całej linii demonstracyjnej oraz zaprojektowanie i wykonanie Instalacji przygotowania i dostawy surowców do mieszalnika.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „PASZA PRO: Technologie wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa płodów rolnych”, umowa nr POIR.01.01.01-00-0224/19-00.

Termin składania ofert: 2021-08-18.

Szczegółowe informacje o zamówieniu

 

 

Inne aktualności

WIĘCEJ