Aktualności

Zamówienie – projekt Pasza Pro

Opracowanie koncepcji i budowa linii demonstracyjnej mieszalnika paszy mokrej na bazie mokrego placka

Część 1 obejmuje opracowanie koncepcji całej linii demonstracyjnej oraz zaprojektowanie i wykonanie Instalacji przygotowania i dostawy surowców do mieszalnika;

Część 2 obejmuje dobór, przystosowanie i dostawę odpowiedniego samojezdnego wozu paszowego, przystosowanego do używanych substratów i chemikaliów, które umożliwią przygotowywanie gotowych mieszanek paszowych na bazie mokrego placka, syropu i pozanormatywnej frakcji kukurydzy;

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „PASZA PRO: Technologie wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa płodów rolnych”, umowa nr POIR.01.01.01-00-0224/19-00.

Termin składania ofert – 27.05.2021 r.

Szczegółowe informacje o zamówieniu

 

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Akcja skierowana do społeczności lokalnej

Bioagra SA przekazała bezpłatnie 7 tys. litrów płynu DEZPOWER do dezynfekcji nyskiemu samorządowi, szpitalowi zakaźnemu w Nysie, straży pożarnej i instytucjom kościelnym opiekującym się bezdomnymi.  
 
Bioagra SA uruchomiła też inicjatywę skierowaną bezpośrednio do mieszkańców gminy Nysy. Przed Zakładem Produkcji Etanolu „Goświnowice” zorganizowano sprzedaż płynu DEZPOWER. Środki tego rodzaju są obecnie trudno dostępne w skali całego kraju ze względu na ograniczenia w dostępie do etanolu i opakowań. Płyn jest sprzedawany w cenie wyprodukowania. Akcja jest jednorazowa i skierowana jest do społeczności lokalnej.
 
 
Płyn do dezynfekcji DEZPOWER skutecznie niszczy koronawirusa SARS-CoV-2. Środek przeznaczony jest do powszechnego stosowania. Zawiera etanol w stężeniu 73,5 proc. Działa wirusobójczo, bakteriobójczo i grzybobójczo. Płyn nie nadaje się do spożycia. DEZPOWER został zarejestrowany i dopuszczony do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Jak skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo?

Żeby ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), i zwiększyć własne bezpieczeństwo w domu i pracy, należy korzystać z powszechnie znanych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Warto też, dodatkowo, skorzystać z zaleceń, które opracował Wydział Medyczny Uniwersytetu w Hong Kongu (poniżej w postaci infografik).

W ostatnich kilkudziesięciu latach mieszkańcy Azji przeżyli kilka poważnych epidemii wirusowych (ptasia grypa i świńska grypa oraz SARS).

Wypracowali przy tym zachowania i zwyczaje, które pomagają znacząco zwiększyć bezpieczeństwo i uniknąć kontaktu z różnego rodzaju wirusami, w tym koronawirusem.

Z wirusami można skutecznie walczyć wdrażając te kilka dodatkowych, prostych zasad dotyczących higieny osobistej i podejścia do kontaktów międzyludzkich.

Hong Kong liczy 7,5 mln mieszkańców. Żyją na powierzchni zaledwie dwukrotnie większej od tej zajmowanej przez Warszawę, w której mieszka 1,8 mln osób.

 

 

 

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Nominacja do wyróżnienia Tryton Nyski

Arkadiusz Komorowski został nominowany do honorowego wyróżnienia Tryton Nyski w tegorocznej, 22. edycji tego prestiżowego konkursu. Dyrektor ZPE „Goświnowice” został nominowany jako pomysłodawca rewitalizacji Starego Młyna w Nysie oraz unikatowego programu redukcji dźwięku i zapachu generowanych przy produkcji etanolu.

Honorowe wyróżnienie Tryton Nyski jest wyrazem najwyższego uznania społeczności lokalnej i przyznawane jest osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Nysa.

– Całe moje dorosłe życie zawodowe związane jest z Nysą i tym regionem – powiedział Arkadiusz Komorowski podczas gali związanej z wręczaniem wyróżnienia. – Jesteśmy dumni, że możemy rozwijać zakład w sposób zrównoważony – dbając o ochronę środowiska i w zgodzie ze społecznością lokalną. Zwiększamy produkcję, zwiększamy liczbę miejsc pracy w zakładzie i jego otoczeniu, w wielu segmentach rynku – dodał Arkadiusz Komorowski.

Bioagra zainwestowała już blisko 20 mln złotych w redukcję dźwięku i zapachu. W efekcie tych i kolejnych działań firma wkrótce stanie się jednym z najbardziej ekologicznym zakładów na poziomie Europy i będzie wytwarzać całkowicie nowe produkty.

Arkadiusz Komorowski jest także pomysłodawcą rewitalizacji Starego Młyna w Nysie, nieużywanego od lat budynku. Inwestycja zostanie ukończona w 2021 roku. Budynek połączy funkcje biurowo-rekreacyjno-mieszkalne, na parterze będą znajdować się lokale usługowe i gastronomiczne, sala konferencyjna, a na wyższych piętrach apartamenty.

Główną atrakcją tego miejsca po rewitalizacji będzie fontanna symbolicznie odtwarzająca przebieg rzeki napędzającej koło młyńskie. Stanie na placu miejskim przed Starym Młynem. Został przy nim także zaplanowany parking na blisko pięćdziesiąt miejsc, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Nysy.

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Super piana od Bioagry

Bioagra przekazała nyskiej straży pożarnej wyspecjalizowany środek gaśniczy o wartości około 50 tys. zł. To bolid Formuły 1 w swojej dziedzinie – wskazuje firma. Służy do gaszenia ciał stałych i cieczy, np. benzyny, ropy naftowej, alkoholu, a nawet paliw do silników odrzutowych.

Przekazany przez Bioagrę środek gaśniczy jest wysoce specjalistyczny. Stosowany jest do wytwarzania roztworu wodnego, z którego można uzyskać różne rodzaje piany gaśniczej. Środek wystarczy strażakom na wiele akcji gaśniczych.  

– Środek powinien wystarczyć na dłuższy czas, gdyż najczęściej wykorzystywany jest do gaszenia małych pożarów – mówi mł. bryg. Marcin Skalny z KP PSP w Nysie. – Tego rodzaju pożary stanowiły w ubiegłym roku 93 proc. wszystkich pożarów na terenie naszego powiatu. – Środek gaśniczy z powodzeniem może być wykorzystywany przy różnego rodzaju akcjach gaśniczych, w tym przy zabezpieczaniu rozlanych cieczy palnych, np. paliw samochodowych w akcjach na drogach czy szlakach kolejowych.

Środek przekazany przez Bioagrę ma szerokie zastosowanie. Może być stosowany równocześnie z proszkiem gaśniczym mieszalnym z pianą oraz innymi pianami gaśniczymi. Ze względu na swoje unikalne właściwości jest bardzo przydatny przy gaszeniu pożarów cieczy, które niszczą pianę gaśniczą wytworzoną z innych uniwersalnych środków pianotwórczych. Można wytwarzać z niego pianę w połączeniu z wodą wodociągową, przemysłową a nawet wodą morską.

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Pan Kukurydza świeci i grzeje

Od paru dni działa noworoczna iluminacja Bioagry doskonale widoczna z obwodnicy Nysy. W budynku, z którego macha do nas Pan Kukurydza działa tzw. kogeneracja. To bardzo wydajny i ekologiczny sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

W zeszłym roku ponad dziesięciopiętrowy Pan Kukurydza biegał po wieży elewatora zbożowego. W tym roku pojawił się na budynku kogeneracji, w którym wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło użytkowe na potrzeby zakładu. 

Kogeneracja to niezwykle oszczędny i ekologiczny sposób wytwarzania energii. W klasycznym rozwiązaniu prąd i ciepło powstają oddzielnie w elektrowni i ciepłowni. Kogeneracja polega na wytwarzania obu tych rodzajów energii w tym samym procesie. Pozwala to na osiągnięcie o 30 proc. wyższej efektywności. Przekłada się to na znaczące korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice” pod wieloma względami jest jednym z najbardziej ekologicznych i najnowocześniejszych kompleksów przemysłowych w kraju. W przypadku kogeneracji Bioagra przeciera szlak w kierunku, który bardzo mocno promuje Komisja Europejska. W pierwszej połowie 2019 r. zatwierdziła dla Polski pomoc publiczną w kwocie 5 mld euro. Będzie przeznaczona właśnie na rozwijanie produkcji energii elektrycznej w kogeneracji.

 

Inne aktualności

WIĘCEJ