Aktualności

Nominacja do wyróżnienia Tryton Nyski

Arkadiusz Komorowski został nominowany do honorowego wyróżnienia Tryton Nyski w tegorocznej, 22. edycji tego prestiżowego konkursu. Dyrektor ZPE „Goświnowice” został nominowany jako pomysłodawca rewitalizacji Starego Młyna w Nysie oraz unikatowego programu redukcji dźwięku i zapachu generowanych przy produkcji etanolu.

Honorowe wyróżnienie Tryton Nyski jest wyrazem najwyższego uznania społeczności lokalnej i przyznawane jest osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Nysa.

– Całe moje dorosłe życie zawodowe związane jest z Nysą i tym regionem – powiedział Arkadiusz Komorowski podczas gali związanej z wręczaniem wyróżnienia. – Jesteśmy dumni, że możemy rozwijać zakład w sposób zrównoważony – dbając o ochronę środowiska i w zgodzie ze społecznością lokalną. Zwiększamy produkcję, zwiększamy liczbę miejsc pracy w zakładzie i jego otoczeniu, w wielu segmentach rynku – dodał Arkadiusz Komorowski.

Bioagra zainwestowała już blisko 20 mln złotych w redukcję dźwięku i zapachu. W efekcie tych i kolejnych działań firma wkrótce stanie się jednym z najbardziej ekologicznym zakładów na poziomie Europy i będzie wytwarzać całkowicie nowe produkty.

Arkadiusz Komorowski jest także pomysłodawcą rewitalizacji Starego Młyna w Nysie, nieużywanego od lat budynku. Inwestycja zostanie ukończona w 2021 roku. Budynek połączy funkcje biurowo-rekreacyjno-mieszkalne, na parterze będą znajdować się lokale usługowe i gastronomiczne, sala konferencyjna, a na wyższych piętrach apartamenty.

Główną atrakcją tego miejsca po rewitalizacji będzie fontanna symbolicznie odtwarzająca przebieg rzeki napędzającej koło młyńskie. Stanie na placu miejskim przed Starym Młynem. Został przy nim także zaplanowany parking na blisko pięćdziesiąt miejsc, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Nysy.

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Super piana od Bioagry

Bioagra przekazała nyskiej straży pożarnej wyspecjalizowany środek gaśniczy o wartości około 50 tys. zł. To bolid Formuły 1 w swojej dziedzinie – wskazuje firma. Służy do gaszenia ciał stałych i cieczy, np. benzyny, ropy naftowej, alkoholu, a nawet paliw do silników odrzutowych.

Przekazany przez Bioagrę środek gaśniczy jest wysoce specjalistyczny. Stosowany jest do wytwarzania roztworu wodnego, z którego można uzyskać różne rodzaje piany gaśniczej. Środek wystarczy strażakom na wiele akcji gaśniczych.  

– Środek powinien wystarczyć na dłuższy czas, gdyż najczęściej wykorzystywany jest do gaszenia małych pożarów – mówi mł. bryg. Marcin Skalny z KP PSP w Nysie. – Tego rodzaju pożary stanowiły w ubiegłym roku 93 proc. wszystkich pożarów na terenie naszego powiatu. – Środek gaśniczy z powodzeniem może być wykorzystywany przy różnego rodzaju akcjach gaśniczych, w tym przy zabezpieczaniu rozlanych cieczy palnych, np. paliw samochodowych w akcjach na drogach czy szlakach kolejowych.

Środek przekazany przez Bioagrę ma szerokie zastosowanie. Może być stosowany równocześnie z proszkiem gaśniczym mieszalnym z pianą oraz innymi pianami gaśniczymi. Ze względu na swoje unikalne właściwości jest bardzo przydatny przy gaszeniu pożarów cieczy, które niszczą pianę gaśniczą wytworzoną z innych uniwersalnych środków pianotwórczych. Można wytwarzać z niego pianę w połączeniu z wodą wodociągową, przemysłową a nawet wodą morską.

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Pan Kukurydza świeci i grzeje

Od paru dni działa noworoczna iluminacja Bioagry doskonale widoczna z obwodnicy Nysy. W budynku, z którego macha do nas Pan Kukurydza działa tzw. kogeneracja. To bardzo wydajny i ekologiczny sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

W zeszłym roku ponad dziesięciopiętrowy Pan Kukurydza biegał po wieży elewatora zbożowego. W tym roku pojawił się na budynku kogeneracji, w którym wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło użytkowe na potrzeby zakładu. 

Kogeneracja to niezwykle oszczędny i ekologiczny sposób wytwarzania energii. W klasycznym rozwiązaniu prąd i ciepło powstają oddzielnie w elektrowni i ciepłowni. Kogeneracja polega na wytwarzania obu tych rodzajów energii w tym samym procesie. Pozwala to na osiągnięcie o 30 proc. wyższej efektywności. Przekłada się to na znaczące korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice” pod wieloma względami jest jednym z najbardziej ekologicznych i najnowocześniejszych kompleksów przemysłowych w kraju. W przypadku kogeneracji Bioagra przeciera szlak w kierunku, który bardzo mocno promuje Komisja Europejska. W pierwszej połowie 2019 r. zatwierdziła dla Polski pomoc publiczną w kwocie 5 mld euro. Będzie przeznaczona właśnie na rozwijanie produkcji energii elektrycznej w kogeneracji.

 

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Zamówienie – projekt PRO PASZA

Badania nad higienizacją suchych komponentów w postaci frakcji pozanormatywnej kukurydzy.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzyskanie przez Zamawiającego:
1) Informacji, jak stężenie ozonu w strumieniu powietrza, natężenie przepływu i czas dozowania wpływają na czystość mikrobiologiczną materiału
2) Informacji nt. potencjalnych problemów z podawaniem ozonu po przejściu do skali demonstracyjnej

Przedmiot zamówienia

W ramach zamówienia przewidziane są następujące prace:
a) Analiza mikrobiologiczna materiału (frakcji pozanormatywnej kukurydzy) oraz analiza statystyczna dystrybucji wyników;
b) Laboratoryjne badania ozonowania materiału dla zmiennej wilgotności materiału, dla różnych stężeń generowanego ozonu, dla różnych natężeń przepływu strumienia powietrza zawierającego ozon oraz dla różnych czasów procesu higienizacji;
c) Analizy stężeń ozonu w obszarze procesowym pod kątem efektywności higienizacji oraz na wyjściu z procesu pod kątem bezpieczeństwa obsługi przy powiększaniu skali.

 

Szczegółowe informacje o zamówieniu.

 

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Bioagra SA Pracodawcą Roku 2019 Powiatu Nyskiego

Bioagra SA otrzymała tytuł Pracodawcy Roku 2019 w kategorii średnie i duże przedsiębiorstwo. Wręczenie prestiżowych wyróżnień i statuetek “Nyskich Syzyfów” odbyło się podczas IX Gali Biznesu Powiatu Nyskiego.

Ideą XI konkursu Pracodawca Roku Powiatu Nyskiego jest promowanie lokalnych Pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, wyróżniających się pod względem jakości zapewnianych warunków pracy, reprezentujących ponadprzeciętny i godny naśladowania model prowadzenia działalności. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy działający w powiecie, bez względu na wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności.

– Tytuł Pracodawcy Roku 2019 to efekt dziesięciu lat pracy i doskonalenia firmy – powiedział, odbierając nagrodę, Arkadiusz Komorowski, dyrektor Zakładu Produkcji Etanolu należącego do Bioagry. – Obchodziliśmy niedawno jubileusz 10-lecia uruchomienia zakładu. Prowadzimy obecnie największą w historii firmy inwestycję. Podwoimy dzięki niej produkcję i podniesiemy zatrudnienie aż o 40 proc. Dodatkowo, wygenerujemy kilkadziesiąt miejsc pracy w firmach zewnętrznych działających w regionie – dodał Arkadiusz Komorowski.

Kapituła konkursu nagrodziła Bioagrę za wzrost zatrudnienia i pozytywne warunki pracy w firmie. Wzięła również pod uwagę prowadzone ostatnio inwestycje oraz działalność społeczną i charytatywną.

W pozostałych kategoriach zwycięzcami konkursu zostały firma Pico z Głuchołaz (młody biznes), producent pomadek mlecznych/krówek, zawijanych ręcznie i maszynowo oraz Vita z Nysy (mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy). Firma zatrudnia 50 osób i odpowiada m.in. za nocną i świąteczną opiekę nad pacjentami mieszkającymi w Nysie i okolicznych miejscowościach, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stwierdziła, że w Polsce zanotowano najniższą stopę bezrobocia od 30 lat. Jednak wciąż ponad 800 tys. osób bezrobotnych czeka na podjęcie pracy.

Inne aktualności

WIĘCEJ

Aktualności

Działa kolejny element systemu redukcji zapachu

Bioagra uruchomiła w Zakładzie Produkcji Etanolu tzw. utlenianie katalityczne – to kolejny element systemu redukcji zapachu z fermentacji. Spółka przeprowadziła też badania, z których wynika, że pierwsze urządzenie wchodzące w skład tego systemu działa bardzo skutecznie.

W ostatnim czasie Bioagra SA zainwestowała aż 19,62 mln zł w redukcję zapachu i dźwięku. W połowie roku firma ustawiła absorber etanolu. To pierwsza część systemu redukcji zapachu powstającego przy procesie fermentacji, który zaprojektowali amerykańscy i polscy specjaliści.

Ostatnio spółka uruchomiła drugą część systemu, tzw. utlenianie katalityczne, które bazuje na grzałkach elektrycznych dużej mocy. Oba urządzenia są już włączone na stałe do procesu technologicznego. Zostały od razu dopasowane do docelowej wielkości produkcji etanolu, którą zakład osiągnie w przyszłym roku, po zakończeniu trwającego obecnie procesu inwestycyjnego.

Po uruchomieniu absorbera, pierwszego elementu systemu, firma przeprowadziła badania laboratoryjne, które wykazały, że urządzenie 20-krotne zredukowało ilość etanolu uchodzącego z kadzi fermentacyjnych. Był on odpowiedzialny za przenoszenie charakterystycznego zapachu odczuwanego w okolicy zakładu w zależności od warunków pogodowych.

Utlenienia katalityczne – urządzenie, które redukuje zapach:

W sierpniu br. przeprowadzono dodatkowo badanie olfaktometryczne środowiska zapachowego z udziałem tzw. człowieka-nosa (osoby o niezwykle wyczulonym zmyśle powonienia). Wykazały one, że uruchomienia absorbera ograniczyło odczuwanie zapachu fermentacji do kilkuset metrów wokół firmy.

– Już pierwsze z serii zaplanowanych urządzeń zredukowało znacząco zapach z procesu fermentacji, co potwierdziły różnorodne badania – mówi Mirosław Obarski, rzecznik firmy. – Uruchomiliśmy ostatnio kolejny element systemu, tzw. utlenianie katalityczne. Liczymy na dalszą redukcję zapachu. Pracujemy teraz nad jak najlepszym zgraniem nowych urządzeń z instalacją wytwarzającą etanol.

Spółka planuje też kolejne badania olfaktometryczne środowiska zapachowego. Uzgodniła ze społecznością lokalną, że wezmą w nich udział przedstawiciele sołectw sąsiadujących z Zakładem Produkcji Etanolu. Bioagra SA chce mieć pewność, że urządzenia, w które firma zainwestowała ogromne środki działają z jak najwyższą efektywnością.

Bioagra SA prowadzi program redukcji wpływu na otoczenie od 2018 r. Firma wdrożyła działania pomimo tego, że produkuje etanol zgodnie z normami obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Zarząd firmy zagwarantował społeczności lokalnej, że zleci opracowanie i wdrożenie rozwiązań, które trwale zredukują natężenie zapachu i dźwięku generowanego przy produkcji etanolu.

Trwają prace koncepcyjne nad trzecim elementem systemu redukcji zapachu, który pozwoli jednocześnie zamienić ok. 80 proc. dwutlenku węgla powstającego w procesie fermentacji na nowe produkty. Wdrożenie przewidywane jest wstępnie na rok 2021. Bioagra SA stanie się wtedy jednym z najbardziej ekologicznych przedsiębiorstw w Europie.

 

Inne aktualności

WIĘCEJ